Programul Daphne III

Programul Daphne III urmărește să contribuie la protejarea copiilor, tinerilor şi femeilor împotriva tuturor formelor de violenţă şi să obţină un nivel înalt de protejare a sănătăţii, stării de bine şi a coeziunii sociale. Obiectivul lui specific este de a contribui la protecţia şi la lupta împotriva tuturor formelor de violenţă care apar în domeniul public sau privat, incluzând exploatarea sexuală şi traficul de fiinţe umane. El urmăreşte să ia măsuri preventive şi să asigure sprijin şi protecţie pentru victime şi grupuri de risc. Parlamentul şi Consiliul European au adoptat o decizie care stabileşte programul specific Daphne III, ca parte a programului general “Drepturi fundamentale şi justiţie”

Istorie Daphne: Programul Daphne III se clădește pe realizările anterioare ale Daphne (2000-2003) și Daphne II (2004-2008).

Obiectivele și instrumentele Daphne

Atenția programului Daphne III este concentrată pe:

 • asistarea şi încurajarea ONG-urilor şi a altor organizaţii active în acest domeniu;
 • dezvoltarea şi implementarea acţiunilor propuse spre atragerea atenţiei;
 • diseminarea rezultatelor obţinute sub programele Daphne;
 • identificarea şi sporirea acţiunilor care contribuie la tratarea pozitivă a oamenilor cu risc de violenţă;
 • fondarea şi sprijinirea reţelelor multidisciplinare;
 • asigurarea măririi bazei de cunoştinţe, precum şi schimbul, identificarea şi diseminarea informaţiei şi a bunei practici;
 • proiectarea, testarea atragerii atenţiei publice şi testarea materialelor educaţionale, suplimentarea şi adaptarea celor deja disponibile;
 • studierea fenomenelor legate de violenţă şi impactul său;
 • dezvoltarea şi implementarea programelor de sprijin pentru victime şi oameni cu risc, a programelor de intervenţie pentru răufăcători.
   

Acces la program

Accesul la program este deschis pentru:

 • organizațiile și instituțiile publice, private (autorități locale la nivelul potrivit, departamente universitare și centre de cercetare);
 • prevenirea și combaterea violenței de tip bullying împotriva copiilor, tinerilor și femeilor, protejarea impotriva acestei violențe, asigurarea sprijinului pentru victime, implementarea de acțiuni țintă care să promoveze respingerea unei astfel de violențe sau să încurajeze schimbarea de atitudine și comportament față de grupele vulnerabile și victimele violenței.