Descriere detaliata

Introducere

Copiii puternici la nivel fizic, emoţional şi/sau mental tind să-şi bată joc, să lovească, să şantajeze şi să intimideze alţi copii în fiecare zi sau regulat. Copiii care sunt mai puţin puternici, mai sensibili sau diferiţi şi speciali într-un fel sunt țintiți de către colegii lor şi se găsesc în dezavantaj. Viaţa de zi cu zi în şcoli şi mai departe de ele este plină de asemenea exemple. Fenomenul violenţei a devenit o ameninţare majoră în societăţile de azi.

De-a lungul ultimelor decenii, confruntată cu realitatea dură a violenţei de tip bullying, comunitatea academică mondială și psihologii au investigat fenomenul din diferite perspective şi au sugerat metode de a preveni şi de a crea mecanisme de adresare la problemă. În acelaşi timp, devine din ce în ce mai evident că violenţa de tip bullying nu este numai un fenomen şcolar, nici nu implică doar elevii. Violenţa are loc şi în afara şcolii şi implică copiii, părinţii, profesorii şi în aceeaşi măsură pe toţi actorii competenţi, formând o dimensiune clar socială atât pentru victimă cât şi pentru persecutor.

În ciuda importantelor iniţiative ştiinţifice şi sociale luate pentru a rezolva problema, până acum nu a fost găsită nicio soluţie europeană comună pentru această problemă şi pentru aspectele ei diverse. Nevoia unui răspuns colectiv şi organizat la problema bullying-ului de  la nivel european a dat naştere la ideea proiectului EAN – Reţeaua europeană împotriva bullying-ului. Recunoaşterea importanţei tututor actorilor implicaţi în domeniu, “The Smile of the Child” a luat iniţiativa de a implementa proiectul în colaborare cu actori cheie în lupta anti-bullying din Europa prin finanţarea Programului European Daphne III.

Obiectivul principal al EAN este stabilirea unei rețele europene împotriva violenței de tip bullying care va contribui la coordonarea acțiunilor antibullying și la dezvoltarea unei strategii comune împotriva violenței la nivel european.

Parteneriatul este compus din 17 membri, din 12 state membre ale UE și reprezintă mai mult de jumătate din populația UE. De la înfiinţarea acestuia, toate statele membre vor fi reprezentate în reţea cu participarea tuturor actorilor importanți, care luptă activ împotriva fenomenului bullying.

DURATA: 
Proiectul are durata totală de 18 luni. EAN se va finaliza în mai 2014 în Grecia, conferința inaugurală va sărbători înființarea Rețelei Europene Anti-bullying.

OBIECTIVE
Proiectul urmăreşte să realizeze următoarele obiective:

  1. stabilirea unei reţele europene antibullying
  2. dezvoltarea unei strategii comune europene de a trata violenţa de tip bullying
  3. implementarea campaniilor europene de aducere în atenţia publicului a nevoii de stabilire a unei Zile Europene Antibullying
  4. planificarea şi promovarea celor mai bune practici de adresare a fenomenului cu scopul informării copiilor, a comunităţilor şcolare şi a autorităţilor publice.
     

GRUPURILE DE BENEFICIARI

Profesorii, părinţii, serviciile şi entităţile publice sunt principalele grupe care vor beneficia în urma proiectului, deoarece vor obţine instrumente și resurse folositoare pentru a susține lupta împotriva violenţei de tip bullying. Copiii care au fost victimizaţi în şcoală sau în mediul social mai larg, la fel că şi copiii şi tinerii care sunt în vreun fel implicaţi în fenomenul bullying (fie ca victime, bătăuşi sau martori) vor beneficia indirect de implementarea proiectului EAN.