Σημαντική βράβευση των «Escalating GIFs» από τον διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό των Clio Awards