Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Έχοντας κάνει την εμφάνιση του εδώ και πολλά χρόνια, έχει αλλάξει μορφές μαζί με τις αλλαγές που συμβαίνουν στο εκπαιδευτικό και κυρίως στο ευρύτερο κοινωνικό εξωτερικό περιβάλλον.

Για το λόγο αυτό, από την φάση της πρώτης θεωρητικής προσέγγισης, έρευνες και μελέτες κάνουν συχνά την εμφάνισή τους και αποτυπώνουν τις σύγχρονες εικόνες και τάσεις. Ακόμα οι διαφοροποιήσεις του φαινομένου από χώρα σε χώρα ή τα κοινά του στοιχεία ανεξάρτητα από εθνικές ιδιαιτερότητες είναι σημαντικοί παράγοντες για την κατανόησή του. Επομένως, η ολοκληρωμένη ενημέρωση αποτελεί μια καθοριστική παράμετρο για την αποτελεσματική αντιμετώπισή και θεραπεία του προβλήματος.

Στο Τμήμα της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης θα βρίσκονται διαθέσιμα στοιχεία που κυκλοφορούν ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων ή παρέχεται το δικαίωμα στην ιστοσελίδα μας για την ελεύθερη ανάρτησή τους.

Η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτή τη βάση δεδομένων είναι μια σημαντική συμβολή στους στόχους του έργου και θα διατηρηθεί πέρα από την τυπική διάρκειά του, καθώς βασική επιδίωξη της εταιρικής συνεργασίας είναι η συγκρότηση ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του σχολικού εκφοβισμού που θα λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για τη διευκόλυνση της αναζήτησης τα σχετικά ντοκουμέντα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον τύπο των ψηφιακών αρχείων ως ακολούθως:

  • Αρχείου κειμένου
  • Εικόνα και video


Θα καλωσορίσουμε με ιδιαίτερη χαρά την ανταπόκριση Ερευνητικών Ιδρυμάτων, ανεξάρτητων μελετητών, Μη Κυβερνητικών Φορέων και Κρατικών Υπηρεσιών που θα μας αποστείλουν και θα επιτρέψουν τη φιλοξενία διαθέσιμου ερευνητικού και οπτικοακουστικού υλικού σχετικού με το φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού. Η καταχώρηση κάθε παρόμοιου υλικού θα συνοδεύεται από την αναφορά της πηγής και η πρόσβαση σε αυτό θα είναι απόλυτα ελεύθερη σε όλους τους επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου.