Η Καμπάνια

 «Κάνοντας μία Ημέρα στην Ευρώπη, κάθε Μέρα για τα παιδιά»

 

ΜΙΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ
 

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΝΟΥΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ, ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ.

Παρά τις σημαντικές προσπάθειες και δράσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ο σχολικός εκφοβισμός εξελλίσεται ανησυχητικά, όπως αρκετές έρευνες καταδεικνύουν. Πρόσφατη σχετική έρευνα που διεξήχθη υπό το συντονισμό του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρωπαϊκή καμπάνια κατά του Σχολικού Εκφοβισμού» δείχνει ότι το 51% των μαθητών στη Λιθουανία έχει βιώσει εκφοβισμό, 50% αυτών στην Εσθονία, 43% στη Βουλγαρία, 31% στην Ελλάδα, 25% στην Λετονία και 15% των μαθητών στην Ιταλία. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί και ενδεικτικοί της ολοένα αυξανόμενης διάστασης που λαμβάνει το φαινόμενο στις ευρωπαϊκές κοινωνίες σήμερα.
  
Αυτή η καμπάνια στοχεύει να αναδείξει την ανάγκη συντονισμού των δράσεων κατά του σχολικού εκφοβισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και καθιέρωσης μιας Πανευρωπαϊκής Ημέρας κατά του φαινομένου. Αυτή η καμπάνια αποτελεί συστατικό μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΑΝ- Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του σχολικού εκφοβισμού» και της προσπάθειας δημιουργίας στο πλαίσιο του έργου μιας κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής.
 
Στόχος αυτής της καμπάνιας δεν είναι η θεσμοθέτηση μιας ακόμα επίσημης ημέρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε τις ευρωπαϊκές κοινωνίες για το πρόβλημα, να κινητοποιήσουμε τους εμπλεκόμενους φορείς στο πεδίο και να φέρουμε μαζί σε ένα τραπέζι ανοικτής συζήτησης την κοινωνία των πολιτών, τους πολίτες και τις κρατικές αρχές, ώστε να κάνουν τον απολογισμό των δράσεων τους για τη χρονιά που πέρασε, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και καλές πρακτικές και να συζητήσουν για τις συγκεκριμένες δράσεις και το σχεδιασμό των προσπαθειών τους για την επόμενη χρονιά. Συνεπώς, βασική ιδέα αυτής της καμπάνιας είναι η δημιουργία μιας συμβολικής ημερομηνίας-ορόσημο για τον αγώνα κατά του σχολικού εκφοβισμού, η οποία θα έρθει να ενισχύσει τις ήδη υφιστάμενες πρωτοβουλίες και προσπάθειες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 
Τον Ιανουάριο του 2013 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζοντας την ανησυχία των ευρωπαϊκών κοινωνιών υιοθέτησε Γραπτή Δήλωση με την οποία καλεί για τη θεσμοθέτηση της Πανευρωπαϊκής Ημέρας κατά του σχολικού εκφοβισμού και της σχολικής βίας. Σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε η κοινωνία πολιτών, οι πολίτες και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν να αναλάβουν έναν εξαιρετικό κρίσιμο ρόλο. Οι συντονισμένες προσπάθειες κατά του σχολικού εκφοβισμού και η ανάλογη πολιτική βούληση μπορούν να αλλάξουν τη καθημερινότητα των παιδιών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

«Αν κρατάς ουδέτερη στάση σε περιπτώσεις αδικίας, έχεις επιλέξει να πάρεις το μέρος του καταπιεστή» είχε διακηρύξει ο Desmond Tutu και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο είναι τόσο σημαντικό για τον καθένα από εμάς να λάβουμε δράση τώρα κατά του σχολικού εκφοβισμού. Σας καλούμε να γίνετε μέρος αυτής της μεγάλης προσπάθειας και να υπηρετήσετε στη χώρα σας και στο εξωτερικό την ανάγκη να «κάνουμε μία Ημέρα στην Ευρώπη, κάθε Μέρα για τα παιδιά».