Η Ελληνογερμανική Αγωγή διοργάνωσε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ενδυνάμωση των μαθητών και τη δημιουργία ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος

Η Ελληνογερμανική Αγωγή διοργάνωσε ένα καλοκαιρινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο έδωσε στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να μάθουν πώς να οικοδομήσουν την ανθεκτικότητα των μαθητών τους, την ψυχολογική ευημερία και ψυχοκοινωνική προσαρμογή και επίσης να ενισχύσουν το θετικό κλίμα στις τάξεις τους.

Ο απώτερος στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο δίκτυο υποστήριξης εκπαιδευτών.

Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στα ακόλουθα:

-Να υποστηρίξει και να ανταποκριθεί στις αναδυόμενες ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών και όλων των μελών των σχολικών κοινοτήτων, κατά τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες

-Να δημιουργηθούν σχολεία, όπου όλοι οι μαθητές αισθάνονται ασφαλείς, ευπρόσδεκτοι, υποστηρίζονται.

-Να βελτιωθούν οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών, αλλά και να ενισχυθούν οι σχέσεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

-Να ενισχυθούν οι κοινωνικο-επαγγελματικές δεξιότητες και να ενισχυθεί η μάθηση, η κοινωνική και συναισθηματική δέσμευση όλων των μαθητών.

-Να προωθηθεί η πολυπολιτισμική κατανόηση, η κοινωνική δικαιοσύνη, η αποδοχή της διαφορετικότητας και της συνεργασίας στα σχολεία σε διεθνές επίπεδο.

Το καλοκαιρινό σχολείο πραγματοποιήθηκε από τις 9-14 Ιουλίου στο Μαραθώνα, στο πλαίσιο του  έργου Pr.E.P.E.I, ενός έργου που αναπτύσσει υλικό για τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών αναφορικά με τον σχολικό εκφοβισμό.