4ο Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (ΕΑΝ) με τίτλο: «Ο Σχολικός Εκφοβισμός έξω από τις Σχολικές Τάξεις: Νέες Θεωρίες και Στρατηγικές Πρόληψης»

Το 4ο Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου στην πόλη  Città di Castello της Ιταλίας. Το συνέδριο θα συνδιοργανωθεί από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που κατέχει την προεδρία του Δικτύου και τον Οργανισμό-μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου από την Ιταλία «Centro Studi Villa Montesca». 

Στο συνέδριο με τίτλο «Ο Σχολικός Εκφοβισμός έξω από τις Σχολικές Τάξεις: Νέες Θεωρίες και Στρατηγικές Πρόληψης» θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Οργανισμών-μελών του Δικτύου από όλη την Ευρώπη, κρατικοί αξιωματούχοι από την Ιταλία, εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών αρχών και επαγγελματίες στο πεδίο της παιδικής προστασίας και των δικαιωμάτων των παιδιών.

Στόχος του συνεδρίου είναι να εστιάσει στις νέες μορφές του σχολικού εκφοβισμού που λαμβάνουν χώρα έξω από τις σχολικές τάξεις, από τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό μέχρι τη ρητορική μίσους, υπάρχοντα εργαλεία πρόληψης και παρέμβασης, προγράμματα αντιμετώπισης του bullying, νομικά εργαλεία και μέτρα, όπως και να αναδείξει τις τραγικές συνέπειες για παιδιά και νέους και την ανάγκη μιας κοινής στρατηγικής αντιμετώπισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κεντρικός ομιλητής του Συνεδρίου θα είναι ο Επίτιμος Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Peter Smith, ο οποίος θα παρουσιάσει τα εργαλεία ανάλυσης και μέτρησης του σχολικού εκφοβισμού που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές χώρες.

Στη διάρκεια του συνεδρίου θα συζητηθούν και αναλυθούν μια σειρά από θεματικές που αγγίζουν νέες μορφές του σχολικού εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας, ενώ οι ομιλητές θα εστιάσουν σε ζητήματα, όπως είναι τα νομικά και δικονομικά εργαλεία, τα εργαλεία πρόληψης και παρέμβασης, όπως και η ανάγκη για την από κοινού εφαρμογή πιστοποιημένων διαδικασιών αντιμετώπισης εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Στις 21 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν το συνέδριο, θα προηγηθούν οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου ΕΑΝ. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (ΕΑΝ) δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του ελληνικού οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο του ομώνυμου έργου που υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση του προγράμματος DAPHNE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Δίκτυο με έδρα τις Βρυξέλλες απαρτίζεται από 19 μέλη από 15 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (από την Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Εσθονία, την Κροατία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Μάλτα, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, την Ισπανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο).

Βρείτε την αναλυτική ατζέντα και τους ομιλητές του συνεδρίου στην ιστοσελίδα του συνεδρίου  http://www.montesca.eu/ean/