Διαχείριση συγκρούσεων μέσω της τέχνης (Artsafe and conflict transformation)

Παρουσίαση Εργαλείου
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΔΑΦΝΗ 2007-2009, με τη συγχρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και με εταίρους τις χώρες Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία και Ελλάδα, δημιουργήθηκε ένα πακέτο μεθοδολογικών εργαλείων παρέμβασης, με στόχο την πρόληψη και τη διαχείριση περιστατικών εκφοβισμού και συγκρούσεων.

Το εργαλείο αυτό είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, τα ισπανικά, ιταλικά, ιρλανδικά, γερμανικά, πορτογαλικά και ελληνικά, περιλαμβάνεται σε cd και παρέχεται δωρεάν σε σχολεία και εκπαιδευτικούς. Περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων ανάλογα με το είδος του εκφοβισμού που προκύπτει λόγω ζητημάτων εθνικότητας, φύλου, θρησκείας, κοινωνικής τάξης και αναπηρίας. Επιπλέον, παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής του, όπως η διάρκεια, τα υλικά, συμβουλές, πιθανές δυσκολίες κ.α.

Αξιολόγηση Εργαλείου
Το 2008, κατά τη διάρκεια σύσκεψης εργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, ειδικών επιστημόνων και στελεχών οργανώσεων που ασχολούνται με το θέμα του εκφοβισμού μεταξύ των νέων, έγινε αξιολόγηση του εργαλείου, υπό τον συντονισμό του κέντρου ΓΕΝΑΘΛΟΝ (το κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση σχετικά με το εργαλείο) και την έγκριση του Τμήματος Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το εργαλείο βοηθά στη διεύρυνση της αυτονομίας των νέων, στην ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, στη χρήση των εργαλείων σε διαφορετικά πλαίσια και στην αξιοποίηση των εργαλείων με διαφορετικό τρόπο ώστε να μπορούν οι ανάγκες τους να εξυπηρετηθούν καλύτερα.

Παρότι ο εκφοβισμός δεν αναφέρεται άμεσα, το εργαλείο παρέχει εκπαίδευση για τα παιδιά της ίδιας ηλικίας ως ριζοσπαστική καινοτομία. Προωθεί την βιωματική μάθηση μέσω της τέχνης και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των παιδιών. Τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους και να τα ενσωματώνουν στην καθημερινότητά τους με δημιουργικό τρόπο.

Τέλος, το εργαλείο περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία ασκήσεων με διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητας, ενώ παράλληλα προσφέρει αναλυτική παρουσίαση της εφαρμογής του και βέλτιστη μεθοδολογία.

Στους περιορισμούς εφαρμογής του εργαλείου περιλαμβάνεται η ανάγκη παρουσίας ενηλίκου κατά την εφαρμογή, η απουσία οδηγιών για την περίπτωση που κάποια παιδιά αρνούνται να συμμετέχουν καθώς και η δυσκολία των συντονιστών – εκπαιδευτών συνομιλήκων να  διαχειριστούν την συναισθηματική φόρτιση που πιθανό να προκύψει.

Σε γενικές γραμμές, το εργαλείο κρίθηκε ιδιαίτερα χρήσιμο και καινοτόμο, ειδικά στην Ελλάδα, όπου για πρώτη φορά εφαρμόζεται κάτι τέτοιο.