Ηλεκτρονικός εκφοβισμός σε νέους και νέες της Ευρώπης

Η συγκριμένη έρευνα αποτελεί μια επισκόπηση για την έκταση και τις μορφές του ηλεκτρονικού εκφοβισμού στα 28 μέλη - κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και το φύλο των παιδιών που εκφοβίστηκαν και των ατόμων που εκφόβισαν αλλά και το μέσο στο οποίο έλαβε χώρα ο εκφοβισμός.

Πέρα από την θεωρητική προσέγγιση του φαινόμενου παρουσιάζονται και επιτυχημένες τακτικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση του.

Η έρευνα έγινε από το Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs μετά από ανάθεση της επιτροπής LIBE.

Μπορείτε να την διαβάσετε εδώ