Οι δράσεις και τα εργαλεία

•      Οδηγός Καλών πρακτικών που ενσωματώνει καλές πρακτικές του παρελθόντος στα κράτη μέλη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

•      Ανάπτυξη μιας διαδραστικής εφαρμογής για Smart Phones που βασίζεται σε και προωθεί τις καλές πρακτικές.  

•      Ντοκιμαντέρ «Ημερολόγια Εκφοβισμού» για να ευαισθητοποιηθεί το κοινό και οι εμπλεκόμενοι γύρω από το πρόβλημα.

•      Συστάσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη μιας κοινής Ευρωπαϊκής Στρατηγικής ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό.   

•      Εφαρμογή μιας πανευρωπαϊκής εκστρατείας ενημέρωσης για την ανάγκη θεσμοθέτησης Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά του Σχολικού Εκφοβισμού.

•      Οργάνωση τακτικών συνεδρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στο φαινόμενο του εκφοβισμού και διαδικτυακού εκφοβισμού.