Η Γραμματεία

Η Διοικητική δομή του Δικτύου καθιερώθηκε με την υιοθέτηση του καταστατικού του στο ιδρυτικό συνέδριο του έργου που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 13 Ιουνίου 2014. Το καταστατικό του Δικτύου μπορείτε να το δείτε εδώ:

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@antibullying.eu