Αναλυτική Περιγραφή του Έργου

Παιδιά σε θέση σωματικής, συναισθηματικής ή/και ψυχικής ισχύος κοροϊδεύουν, χτυπούν, εκβιάζουν και εκφοβίζουν καθημερινά ή σε τακτά χρονικά διαστήματα άλλα παιδιά. Παιδιά που είναι λιγότερo δυνατά, περισσότερα ευαίσθητα ή που φέρονται με διαφορετικό και ιδιαίτερο τρόπο στοχοποιούνται από τους συνομηλίκους τους και βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Η καθημερινότητα στα σχολεία βρίθει τέτοιων παραδειγμάτων και το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού προβληματίζει σοβαρά πλέον όλες τις κοινωνίες και τα κράτη.

Μπροστά στη σκληρή πραγματικότητα του σχολικού εκφοβισμού η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα τις τελευταίες δεκαετίες προσεγγίζει το φαινόμενο ερευνητικά από διαφορετικές οπτικές γωνίες, αλλά και προτείνει τρόπους πρόληψης και μηχανισμούς αντιμετώπισης. Ταυτόχρονα, γίνεται ολοένα και πιο αντιληπτό ότι ο σχολικός εκφοβισμός δεν εξελίσσεται μόνο στους χώρους του σχολείου και δεν αφορά μόνο στους μαθητές. Ο σχολικός εκφοβισμός εκδηλώνεται και εκτός σχολείου και αφορά στα παιδιά, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, σε όλους τους αρμόδιους φορείς, λαμβάνοντας μια σαφή κοινωνική διάσταση για το θύμα και το θύτη παιδί. 

Παρά τις σημαντικές πρωτοβουλίες σε επιστημονικό και κοινωνικό επίπεδο κατά του φαινομένου, δεν προσφέρεται μέχρι στιγμής μια ενιαία λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το πρόβλημα και τις διάφορες πτυχές του.

Η ανάγκη συλλογικής και συντονισμένης αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο γέννησε την ιδέα υλοποίησης του έργου «ΕΑΝ - Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Σχολικού Εκφοβισμού».
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς από διάφορες χώρες της ΕΕ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη συνεργασίας και ένωσης των δυνάμεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ανέλαβε την πρωτοβουλία υλοποίησης του έργου με χρηματοδότηση του προγράμματος Daphne III της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κεντρικός στόχος του ΕΑΝ είναι η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του σχολικού εκφοβισμού που θα συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό των δράσεων αντιμετώπισης του φαινομένου και στη χάραξη μιας ενιαίας στρατηγικής αντιμετώπισης του προβλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν 17 εταίροι φορείς από 12 κράτη μέλη της ΕΕ. Με την λειτουργία του Δικτύου θα εκπροσωπηθεί το  σύνολο των χωρών μελών με τη συμμετοχή των σημαντικότερων φορέων που δίνουν καθημερινά τη μάχη για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Η υλοποίηση του έργου έχει συνολική διάρκεια 18 μήνες. Το Έργο θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2014 με την πραγματοποίηση στην Ελλάδα του ιδρυτικού Συνεδρίου για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Συνοπτικά, το έργο αποσκοπεί στην υλοποίηση των ακόλουθων στόχων:

  1. Την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού. 
  2. Τη χάραξη μιας κοινής Ευρωπαϊκής στρατηγικής καταπολέμησης του σχολικού εκφοβισμού. 
  3. Την υλοποίηση καμπάνιας ευαισθητοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπέρ της θεσμοθέτησης της Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά του Σχολικού Εκφοβισμού. 
  4. Τη χαρτογράφηση και προώθηση των καλών πρακτικών αντιμετώπισης του φαινομένου με στόχο την ενημέρωση των παιδιών, της εκπαιδευτικής κοινότητας και των κρατικών αρχών. 
     

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Οι άμεσα επωφελούμενες ομάδες του έργου είναι οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι κρατικές υπηρεσίες και φορείς που θα αποκτήσουν ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια τους στον αγώνα τους κατά του σχολικού εκφοβισμού. Τα παιδιά θύματα στο σχολικό, όπως και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, αλλά επίσης και παιδιά και νέοι που εμπλέκονται με άλλους τρόπους στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού (ως δράστες, θύματα ή παρατηρητές) θα επωφεληθούν έμμεσα από την υλοποίηση του ΕΑΝ.