Σήμερα γιορτάζουμε την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου!

Ο εκφοβισμός δεν έχει θέση στο Διαδίκτυο

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου γιορτάζεται σήμερα σε πολλές χώρες. Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνεται από το «Insafe» και λαμβάνει χώρα κάθε Φεβρουάριο. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η προώθηση της ασφαλούς και υπεύθυνης χρήσης της διαδικτυακής τεχνολογίας και των κινητών τηλεφώνων, ειδικότερα από τα παιδιά και τους νέους σε όλο τον κόσμο.

Το κεντρικό θέμα της φετινής Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου είναι «Ας δημιουργήσουμε όλοι μαζί ένα καλύτερο διαδίκτυο» σε αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίσουν οι νέοι, οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι διαμορφωτές πολιτικής και όλοι οι δρώντες στο χώρο των τεχνολογιών.  
Με δεδομένο το γεγονός ότι οι νέοι είναι πιο ενεργοί χρήστες του Διαδικτύου, οι προσπάθειες καταπολέμισης του εκφοβισμού και ειδικότερα του διαδικτυακού εκφοβισμού μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στη διασφάλιση ενός ασφαλούς διαδικτυακού περιβάλλοντος για τη νέα γενιά. Δυστυχώς, ο διαδικτυακός εκφοβισμός αποτελεί την καθημερινότητα για πολλά παιδιά και νέους στην Ευρώπη, προκαλώντας τρομακτικές συνέπειες που στιγματίζουν τόσο τα θύματα όσο και τους θύτες.

Η αυξανόμενη συχνότητα του φαινομένου καταδεικνύει την ανάγκη για μια συντονισμένη αντιμετώπιση του προβλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτή την κατεύθυνση, 17 οργανισμοί από 12 κράτη μέλη, στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού έργου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Daphne III της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προχωρούν στη συγκρότηση ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Εκφοβισμού (ΕΑΝ), το οποίο θα συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό και στην ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής ενάντια στο πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ως μέρος του έργου, υλοποιείται η πανευρωπαϊκή καμπάνια «Μια Ημέρα για την Ευρώπη, κάθε Ημέρα για τα παιδιά», η οποία καλεί τους πολίτες και τους φορείς να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του έργου www.antibullying.eu και να υπογράψουν τη δημόσια δήλωση υποστήριξης (petition) για τη θεσμοθέτηση μιας Πανευρωπαϊκής Ημέρας κατά του εκφοβισμού.

Ως τελικά παραδοτέα του έργου, ένας οδηγός θα ενσωματώσει τις καλές πρακτικές στο πεδίο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ μια διαδραστική εφαρμογή Smart Phone θα ευαισθητοποιήσει το κοινό και θα παρέχει σε παιδιά, νέους, γονείς και καθηγητές διαδικτυακή πρόσβαση σε καλές πρακτικές.

Επίσης, θα δημιουργηθεί ένα ντοκυμαντέρ που θα είναι διαθέσιμο σε 6 γλώσσες της ΕΕ με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την επιστημονική παρουσίαση του φαινομένου, ενώ με την ολοκλήρωση του έργου τον Ιούνιο του 2014 θα παρουσιαστεί προσχέδιο συστάσεων που στοχεύει στην ανάπτυξη μιας κοινής Ευρωπαϊκής στρατηγικής ενάντια στο φαινόμενο.

Ο Κώστας Γιαννόπουλος, Πρόεδρος του ΔΣ του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» τόνισε χαρακτηριστικά: «Η διασφάλιση ασφαλούς διαδικτυακού περιβάλλοντος ειδικότερα για τα παιδιά και τους νέους πρέπει να απασχολεί όλους μας. Η παροχή χρήσιμης πληροφόρησης και η ευαισθητοποίηση του κοινού είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος, ώστε να προστατεύσουμε τα παιδιά από τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την αρνητική χρήση των τεχνολογιών».

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (ΕΑΝ) καλεί τους πολίτες και τους οργανισμούς να συμμετάσχουν στις πρωτοβουλίες του κατά του bullying και να υποστηρίξουν τις προσπάθειές του για τη δημιουργία μιας καλύτερης πραγματικότητας για εκατομμύρια παιδιά και νέους σε όλη την Ευρώπη.