Συνοπτική Περιγραφή του Έργου

Ολοένα περισσότερα παιδιά, έφηβοι, ενήλικες και εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με τον σχολικό εκφοβισμό σχεδόν σε καθημερινή βάση στο σπίτι, στις σχολικές αυλές και τάξεις, στο διαδίκτυο και στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Παιδιά που έχουν την ανάγκη επιβολής στους άλλους εκφοβίζουν εκείνους τους συνομηλίκους τους που φαίνονται να είναι λιγότερο δυνατοί ή διαφορετικοί από τα υπόλοιπα παιδιά, περισσότερο ευάλωτοι και με χαμηλότερη αυτοπεποίθηση.

Ο σχολικός εκφοβισμός δεν αποτελεί καινούριο φαινόμενο, αλλά υπάρχει εδώ και γενιές λαμβάνοντας διάφορες μορφές. Ένα άτομο εκφοβίζεται όταν εκτίθεται κατ’ επανάληψη και σε διάρκεια χρόνου σε αρνητικές πράξεις από την πλευρά ενός ή περισσότερων ατόμων. Αρνητική πράξη είναι όταν ένα άτομο με πρόθεση προκαλεί τραυματισμό ή ενόχληση σε ένα άλλο άτομο μέσω σωματικής επαφής, λεκτικής επαφής ή με άλλους τρόπους (Olweus, 1993). Περιλαμβάνει σωματικό εκφοβισμό (π.χ σπρώξιμο, χτύπημα ή κλωτσιά), ψυχολογικό εκφοβισμό (π.χ διάδοση ψευδών φημών), λεκτικό εκφοβισμό (π.χ χρήση ονομάτων και λεκτική παρενόχληση), διαδικτυακή παρενόχληση, ρατσιστικό και σεξουαλικό εκφοβισμό. Παρά το γεγονός ότι ο σχολικός εκφοβισμός στις περισσότερες των περιπτώσεων λαμβάνει χώρα στη διάρκεια των σχολικών χρόνων ενός παιδιού, συνεπάγεται πραγματικές μακροχρόνιες συνέπειες για το θύμα ή/και το θύτη. Στην πραγματικότητα, προκαλεί συναισθηματική, ψυχολογική και σωματική βλάβη που μπορεί να βλάψει τα θύματα και τους θύτες ακόμα και για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Διάφορες σημαντικές πρωτοβουλίες κατά του σχολικού εκφοβισμού έχουν λάβει χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, οι περισσότερες αυτών τείνουν να εστιάζουν μόνο σε μια πτυχή του προβλήματος χωρίς να προσφέρουν μια κοινή προσέγγιση αντιμετώπισης του φαινομένου και των διάφορων μορφών του. Το έργο ΕΑΝ στοχεύει να καλύψει αυτό το κενό και να παρέχει μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση μέσα από τη συνεργασία 17 εταίρων από 12 κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν να επιδείξουν μια σημαντική εμπειρία στο συγκεκριμένο πεδίο.

Το έργο ΕΑΝ που υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του προγράμματος Daphne III της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει στη δημιουργία μέσων παρέμβασης και μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής κατά του σχολικού εκφοβισμού. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω της αξιοποίησης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των εταίρων, ευαισθητοποίησης του κοινού για το πρόβλημα και της συμμετοχής των παιδιών στις δράσεις του έργου. Στο τελικό στάδιο του έργου η συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του σχολικού εκφοβισμού στοχεύει να ενώσει τις διάφορες προσπάθειες στο πεδίο και να της μετατρέψει σε μια ενιαία φωνή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.