Νέα του Χώρου

Εκπαιδευτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 11 με 13 Οκτωβρίου στην Αθήνα με τη συμμετοχή του επιστημονικού προσωπικού του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και του Δήμου Στοκχόλμης.

Η κοινωνική δράση «Εβδομάδα κατά του Εκφοβισμού» ξεκίνησε το 2010 από το Child Line στη Λιθουανία. Είναι μία εβδομάδα αφιερωμένη σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις κατά του εκφοβισμού. Κάθε χρόνο στην εβδομάδα κατά του εκφοβισμού συμμετέχουν πάνω από 1000 εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η συγκριμένη έρευνα αποτελεί μια επισκόπηση για την έκταση και τις μορφές του ηλεκτρονικού εκφοβισμού στα 28 μέλη - κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και το φύλο των παιδιών που εκφοβίστηκαν και των ατόμων που εκφόβισαν αλλά και το μέσο στο οποίο έλαβε χώρα ο εκφοβισμός.

Σελίδες