Νέα του Χώρου

Η κοινωνική δράση «Εβδομάδα κατά του Εκφοβισμού» ξεκίνησε το 2010 από το Child Line στη Λιθουανία. Είναι μία εβδομάδα αφιερωμένη σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις κατά του εκφοβισμού. Κάθε χρόνο στην εβδομάδα κατά του εκφοβισμού συμμετέχουν πάνω από 1000 εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η συγκριμένη έρευνα αποτελεί μια επισκόπηση για την έκταση και τις μορφές του ηλεκτρονικού εκφοβισμού στα 28 μέλη - κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και το φύλο των παιδιών που εκφοβίστηκαν και των ατόμων που εκφόβισαν αλλά και το μέσο στο οποίο έλαβε χώρα ο εκφοβισμός.

Σκοπός της παρούσας έρευνας υπήρξε η διερεύνηση του τρόπου κατανόησης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού σε μαθητές με αναπηρία από τους εκπαιδευτικούς. Στην έρευνα συμμετείχαν 20 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Ειδικής Αγωγής του νομού Αττικής.

Σελίδες